Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Проекти

4BIZ -  Насърчаване на синята икономика в Черноморския регион 4BIZ - Насърчаване на синята икономика в Черноморския регион
PESCAVET PESCAVET
ScienceDIVER - Cross-sectoral skills for the blue economy market ScienceDIVER - Cross-sectoral skills for the blue economy market
BRIDGE-BS BRIDGE-BS
Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network е ключов инструмент в стратегията на ЕС за стимулиране на растежа и работните места. От януари 2022 г. Морски Клъстър България е част от мрежата на EEN като партньор в Консорциум Innoforward и изпълнява функциите на локална точка за контакт на мрежата във Варна.
MINE-EMI
BLUES - Синият растеж свързва и обединява Европейските морски пространства
Син кариерен център за Източно Средиземноморие и Черно море - МЕНТОР
Мрежа на морските клъстери за син растеж – Blue NET
Създаване на високотехнологичен обучителен център за професионална подготовка на кадри в морската логистика и търговски операции
Устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда за ефективно функциониране на Морски клъстър България

 

Устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда за ефективно функциониране на Морски клъстър България 2022, Всички права запазени.