Структура и УС

Общото събрание взема всички важни решения на Морски клъстър България (МКБ), съгласно Устава на сдружението.
Оперативната дейност на МКБ се ръководи от Управителен съвет с тригодишен мандат. Председателят на Управителния съвет представлява сдружението. 

Управителният съвет е в следния състав:

Председател на УС
 - Илзе Атанасова - "Варна Меритайм" ООД

Членове на УС
 - доц. д-р Генка Рафаилова - Колеж по туризъм - ИУ Варна
 - кап. I р. доц. д-р Недко Димитров - декан на ВВМУ - "Н.Й. Вапцаров"
 - доц. д-р инж. Петър Георгиев - корабостроителен факултет на Технически университет - Варна
 - проф. д-р инж. Румен Кишев - зам. ръководител на Център по хидро- и аеродинамика към БАН
 - Свилен Крайчев - секретар на БАКБА
 - д-р Валери Пенчев - 

Членове на Контролен съвет
- Любомир Тошков
- Женя Стефанова
- Радул Ковачев

Нашият екип
- Мария Джунлиева - координатор
- Ирина Кирчева  - екперт проекти и програми


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни