Мисия и цели

Морски клъстър България е неправителствена организация, обединяваща усилията на всички звена от синята икономика. Сдружението работи за създаване на условия за благоприятно развитие и повишаване конкурентоспособността на синия сектор в българската икономика чрез въвеждане на иновативни инструменти и дигитализация по отношение на приоритетни области , обучение с цел подобряване на бизнес средата, както и укрепване на стойностните вериги за осъществяване на дигитален и зелен преход и реализиране на устойчиви решения.

В центъра на усилията ни стои изграждането на национална стратегия за синя икономика, която би позволила пълноценното управление на крайбрежните и морски природни ресурси, развитието на пазара на регионално и национално ниво в резултат от изпълнение на последователни секторни политики.

Членове на клъстъра са МСП, неправителствени организации, образователни институции, научно-изследователски и развойни организации. Дейността им е насочена в различни области от морската икономика: агентиране, брокераж, воден транспорт, корабен мениджмънт, корабно снабдяване, логистика, спедиция; стоков контрол; класификация и конвенционно освидетелстване на кораби и плаващи съоръжения; корабно проектиране; кораборемонт и преустройство; научни и приложни изследвания; образование и обучение по морски технически специалности; морско право; морски и крайбрежен туризъм.

МКБ е национален хъб към механизма за подкрепа на Общия дневен ред на Черно море (CMA). Като такъв, неговата роля е да съдейства на национално ниво за изпълнението на целите на механизма за подкрепа на Черно море (BSAM):

 • Подкрепа за изпълнението и следването на Общия дневен ред за Черно море на регионално и национално ниво

 • Разработване /мониторинг на проекти  в синята икономика в съответствие с 3-те цели на Общия дневен ред за Черно море

 • Ангажираност и осведоменост на заинтересованите от синята икономка в Черно море за продължението на механизма за син растеж в Черно море

Повече за ролята на националния хъб в подкрепа на изпълнение на Общия дневен ред за Черно Море може да прочете тук.

От 2022 година МКБ е организация-домакин на Enterprise Europe Network (EEN) в България - европейската мрежа за подкрепа на бизнеса. Основна цел на мрежата е подпомагане на МСП за въвеждане на иновации и за интернационализация на бизнеса. Морски клъстър България работи активно за постигане на целите на мрежата като съдейства за изграждане на международни партньорства чрез:

 • брокерски събития / двустранни срещи

 • фирмени мисии – входящи, изходящи

 • платформа за публикуване на анонси за търсене или предлагане на продукти/услуги

 • търсене на партньори за съвместни проекти по европейски програми

Кат част от услугите, които предлага мрежата, са и възможности за консултиране и обучение в следните области :

 • Устойчиво развитие

 • Иновации – внедряване, управление

 • Дигитализация

 • Умения за представяне пред инвеститори

Повече за услугите и възможностите , които предлага МКБ чрез мрежата EEN, вижте тук

Морски клъстър България е пълноправен член на
Европейската мрежа на морските клъстери (ENMC) и като такъв партнира на националните морски клъстери и техните членове в инициативи на Европейската комисия - Главна дирекция "Морско дело и рибарство". Организацията е със статут „наблюдател”, участващ в работата на Балканска и Черноморска комисия към Конференцията на периферните морски региони.


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни