Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Новини

Предстои национално събитие Предстои национално събитие "Иновации и дигитализация за устойчиво развитие на синята икономика на България"
Събитието ще се проведе в хибриден формат на 22.06.2022 г. (сряда) в "Международен конгресен център", гр. Бургас. Организатори са Министерство на транспорта и съобщенията на Република България, национален координатор за Общия дневен ред за Черно море (CMA) и Морски Клъстър България в ролята си на Национален хъб на CMA.
МКБ участва в Европейския ден на морето 2022 с проект ScienceDIVER МКБ участва в Европейския ден на морето 2022 с проект ScienceDIVER
Европейският ден на морето (EMD) е годишното двудневно събитие, по време на което европейската морска общност се среща, за да се свържете, обсъди и очертае съвместни действия по морските въпроси и устойчивата синя икономика. Основната тема година беше „Устойчива синя икономика за зелено възстановяване“.
Възможности за финансиране на тема Възможности за финансиране на тема "Жените в синята икономика“ по покана на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури
Европейската комисия стартира поканата за представяне на предложения на тема „Жените в синята икономика“ в рамките на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EMFAF), код EMFAF-PJG EMFAF Project Grants
HORIZON EUROPE Възможности за финансиране с фокус Младежки и училищни дейности за насърчаване на образованието за „синя“ устойчивост и опазване на морските и сладководни екосистеми HORIZON EUROPE Възможности за финансиране с фокус Младежки и училищни дейности за насърчаване на образованието за „синя“ устойчивост и опазване на морските и сладководни екосистеми
Мисията „Възстановяване на нашия океан и води до 2030 г.“ предлага възможност за разработване и изпълнение на проекти от самите ученици, с подкрепата и приноса на техните училища, учители и по-широка общност, базирани на установените принципи и практики свързани със “сини познания” за океани и морета, както и общaтa рамка за образование за устойчивост.
HORIZON EUROPE възможности за финансиране на проекти на тема: Предотвратяване и премахване на отпадъци, пластмаса и микропластмаса - Иновативни решения за безотпадни европейски реки HORIZON EUROPE възможности за финансиране на проекти на тема: Предотвратяване и премахване на отпадъци, пластмаса и микропластмаса - Иновативни решения за безотпадни европейски реки
Нова възможност за участие по програма финансирана от HORIZONT EUROPE: “Предотвратяване и премахване на отпадъци, пластмаса и микропластмаса - Иновативни решения за безотпадни европейски реки”, с код HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-04.
HORIZON EUROPE Възможности за финансиране на тема: Морски отпадъци и замърсяване – Интелигентни риболовни съоръжения с ниско въздействие върху околната среда HORIZON EUROPE Възможности за финансиране на тема: Морски отпадъци и замърсяване – Интелигентни риболовни съоръжения с ниско въздействие върху околната среда
Налично е финансиране по програма HORIZON EUROPE: “Морски отпадъци и замърсяване – Интелигентни риболовни съоръжения с ниско въздействие върху околната среда” с код HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-05.
HORIZON EUROPE: Възможности за финансиране на проекти с тема Европейски сини паркове HORIZON EUROPE: Възможности за финансиране на проекти с тема Европейски сини паркове
Нова възможност за финансиране на тема Европейски сини паркове - решения за защита и възстановяване на деградирали крайбрежни и морски местообитания, финансирана от HORIZON EUROPE с код HORIZON-MISS-2022-OCEAN-02-01
HORIZON EUROPE: Възможности за финансиране на проекти за възстановяване на влажни зони около Дунав HORIZON EUROPE: Възможности за финансиране на проекти за възстановяване на влажни зони около Дунав
Нова възможност за участие по програма финансирана от HORIZONT EUROPE: Дунавски фар – Опазване и възстановяване на влажни зони, заливни равнини, крайбрежни влажни зони и солени блата и тяхното биоразнообразие, с код HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-02.
Отворени Ph.D. и експертни позиции по проект BRIDGE-BS Отворени Ph.D. и експертни позиции по проект BRIDGE-BS
Стани част от международен екип от професионалисти! Проект BRIDGE обявява свободни работни места и програми за докторанти и експерти.
Морски Клъстър България е официално част от Enterprise Europe Network Морски Клъстър България е официално част от Enterprise Europe Network
Mисията на мрежата e да съдейства на малките и средни предприятия да се възползват максимално от възможностите за бизнес и иновативно развитие на единния пазар на Европейския съюз.
Покана за редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на членовете на Морски клъстър България
Възможности за бизнес коопериране в областта на синята икономика Възможности за бизнес коопериране в областта на синята икономика
Innovation Norway, MCB и партньорите ви канят на хибридно събитие: „Business Cooperation on Blue Growth in Europe“ . Събитието ще събере фирми, клъстери, изследователи, политици и други заинтересовани страни от 12 държави в Европа. Присъединете се към нас в Атина, Гърция или онлайн!
Конкурс – покана за участие в пилотен курс за обучение на научни водолази Конкурс – покана за участие в пилотен курс за обучение на научни водолази
В рамките на проект ScienceDIVER се организира пилотен курс за обучение на научни водолази.
Морски клъстър България организира практическо обучение в рамките на проекта MINE-EMI Морски клъстър България организира практическо обучение в рамките на проекта MINE-EMI
Дванадесет студенти от четири държави участват в съвместно практическо обучение, което се провежда във ВВМУ "Н.Й.Вапцаров".
Свободна работна позиция Свободна работна позиция

 

Новини 2022, Всички права запазени.