abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Новини

Информационен курс за новите изисквания на регламент 2016/679
Проведоха се Дни на сини кариери Проведоха се Дни на сини кариери
ДНИ НА СИНИ КАРИЕРИ
Фирми от Морски клъстър България проведоха двустранни бизнес срещи с италиански фирми
Бизнес делегация в Италия
Членове на Морски клъстър България участват на Еuroport 2017 Членове на Морски клъстър България участват на Еuroport 2017
Годишната среща на Европейската мрежа на морските клъстери се проведе на 25 и 26 октомври 2017г.
Среща на партньрите по проект Mрежа на морските клъстери за син растеж – Blue NET
Представяне на проект Blue NET-мрежа на морските клъстери за син растеж пред Областния съвет за развитие на област Варна
Трета среща на високо равнище на ЕММК с европейския комисар Кармену Велла и ръководството на ГД Морско дело и рибарство
Конференция Европейски морски изследвания, иновации и конкурентоспособен растеж на малките и средните предприятия Конференция Европейски морски изследвания, иновации и конкурентоспособен растеж на малките и средните предприятия
На 17.05.2017г. се проведе конференция на тема „Европейски морски изследвания, иновации и конкурентоспособен растеж на малките и средните предприятия“, посветенa на Европейския ден на морето-20 май и 55-тия юбилей на Технически университет-Варна.
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО 2017
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ
Подписан е меморандум за сътрудничество между Морски клъстър България и Морски технологичен клъстер ФВД
Представител на Морски клъстър България в експертна група на ЕК

 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган