Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Новини

Черноморски новини - бюлетин на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество
Покана за представяне на проектни предложения за превенция и готовност за гражданска защита и морска дейност
Покана за проектни предложения за изграждане на капацитет за иновации във висшето образование
Покана за представяне на оферти за услуги с дистанционно управляеми летателни средства (RPAS), подкрепящи реагирането на замърсяването и многофункционалното морско наблюдение
Покана за представяне на оферти за проучване за идентифициране на компетенции за оператори на морски автономни кораби (MASS) в центрове за дистанционно управление (CMORCC)
Вторият кръг на консултации за подготовката на програма "Черноморски басейн" Interreg NEXT е отворен до 9 април 2021 г.
Обществено обсъждане на програма "Околна среда" 2021-2027 г.
Интермодалност и безопасност - ключови приоритети в програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г.
Oбществено обсъждане по ОП "Рибарство и аквакултури"
Политиката за развитие на синята икономика в България – уебинар на заинтересованите страни - 29 март 2021 г.
Дигитална трансформация в синята икономика - виртуално брокерско събитие, 25 март 2021 г.
Проведена е трета транснационална среща и международна конференция на заинтересованите страни в рамките на проект MINE-EMI
Събитие за разпространение на резултати по проект MINE-EMI- 25 февруари 2021 г.
Възможност за финансиране на иновативни проекти в секторите от синята икономика
Възможност за участие в BlueInvest Coaching програма за предприятията от секторите на синята икономика

 

Новини 2021, Всички права запазени.