Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English




Новини

Становище на Морски клъстър България относоно проект на иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027г. на Република България
МКБ предлага допълнения и измененния в проекта на ИСИС в съответствие с посочени политики и документи на ЕК по отношение на интелигентната специализация в страните членки за периода 2021-2027, в унисон с регионалните инициативи за конкурентна, иновативна и устойчива синя икономика за Черно море, и в отговор на реалните нужди на Република България за ускорено развитие, технологична модернизация и въвеждане на иновативни решения в секторите на Синята икономика.
Стартира проект 4BIZ за насърчаване на синята икономика в Черноморския регион Стартира проект 4BIZ за насърчаване на синята икономика в Черноморския регион
Проект 4BIZ - Насърчаване на синята икономика в Черноморския регион чрез иницииране на рамка за бизнес сътрудничество в областта на рибарството и аквакултурите, крайбрежния и морски туризъм и морския транспорт
 БРОКЕРСКИ СРЕЩИ “MariMatch at SMM” на 8ми и 9ти септември 2022 БРОКЕРСКИ СРЕЩИ “MariMatch at SMM” на 8ми и 9ти септември 2022
Възползвайте се от тази възможност, за да намерите бъдещи бизнес и изследователски партньори и да разширите своята мрежа от контакти в морския бизнес!
Приключи успешно пилотният курс за научни водолази по проектa Science Diver Приключи успешно пилотният курс за научни водолази по проектa Science Diver
Курсът бе предоставен безплатно благодарение на финансовата подкрепа на проекта ScienceDIVER, финансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство на Европейския съюз. (Project id: 863674 – EMFF Blue Economy 2018 – Blue Careers). МКБ благодари на всички партньори, преподаватели и домакини на събитието, спомогнали за успешното провеждане на курса за научни водолази!
HORIZON EUROPE: Възможности за финансиране на проекти за разработване и тестване на иновативни решения свързани с изменението на климата HORIZON EUROPE: Възможности за финансиране на проекти за разработване и тестване на иновативни решения свързани с изменението на климата
Предложенията следва да разработват и тестват иновативни решения, съчетаващи технологични и социални иновации, водещи до повишаване на устойчивостта и способността за адаптиране към изменението на климата в засегнатите региони и общности чрез базирани на природата решения се изследват като приоритет.
HORIZON EUROPE възможности за финансиране на тема HORIZON EUROPE възможности за финансиране на тема "Сигурност на морската инфраструктура и транспорт"
Предложенията за научни изследвания трябва да вземат под внимание, да надграждат, ако е уместно, и да не дублират, предишни изследвания, включително, но без да се ограничават до изследвания по други проекти, финансирани от Рамковата програми за научни изследвания и иновации
Marketing & Communication Officer WANTED! Marketing & Communication Officer WANTED!
Marine Cluster Bulgaria (MCB) is looking for a Marketing and Communications Officer responsible for the implementation of MCB’s Communications and Media plans and strategies, including website and social media interactions with members, supporters, government, media, and other key stakeholders to ensure effective, targeted and credible messaging and branding of our organization.
Презентации от национално събитие Презентации от национално събитие "Иновации и дигитализация за устойчиво развитие на синята икономика на България"
Можете да се запознаете с презентациите от конференцията "Иновации и дигитализация за устойчиво развитие на синята икономика на България".
Първо лятно училище на тема Синята икономика на Черно Море Първо лятно училище на тема Синята икономика на Черно Море
Проект BRIDGE-BS е домакин на 1-во лятно училище. Целта е повишаване на квалификацията и подпомагане разбирането на предизвикателствата и възможностите, които трябва да бъдат адресирани към устойчива синя икономика в Черно море.
Иновации и дигитализация в синята икономика на България – нови хоризонти за развитие Иновации и дигитализация в синята икономика на България – нови хоризонти за развитие
Морски Клъстър България насочва вниманието към важни теми, свързани със синята икономика на страната чрез национално събитие „Иновации и дигитализация за устойчиво развитие на синята икономика в България“.
Стартира Виртуалният Център за Сини Kариери по проект BRIDGE-BS Стартира Виртуалният Център за Сини Kариери по проект BRIDGE-BS
Виртуалният Център за Сини Кариери (VBCC) е дигитална платформа, насочена предимно към млади хора, но също и опитни работници. Целта на платформата е да запълни съществуващите пропуски в уменията чрез подкрепа на дейности, които ще повишат осведомеността за работната сила и пригодността за заетост в ключови услуги на Blue Growth.
Предстои национално събитие Предстои национално събитие "Иновации и дигитализация за устойчиво развитие на синята икономика на България"
Събитието ще се проведе в хибриден формат на 22.06.2022 г. (сряда) в "Международен конгресен център", гр. Бургас. Организатори са Министерство на транспорта и съобщенията на Република България, национален координатор за Общия дневен ред за Черно море (CMA) и Морски Клъстър България в ролята си на Национален хъб на CMA.
Проект ScienceDiver с пилотен курс в 4 локации в Европа Проект ScienceDiver с пилотен курс в 4 локации в Европа
Това лято ще бъдат организирани четири различни курса за обучение по научно гмуркане, които се предлагат на студенти и млади изследователи.
МКБ участва в Европейския ден на морето 2022 с проект ScienceDIVER МКБ участва в Европейския ден на морето 2022 с проект ScienceDIVER
Европейският ден на морето (EMD) е годишното двудневно събитие, по време на което европейската морска общност се среща, за да се свържете, обсъди и очертае съвместни действия по морските въпроси и устойчивата синя икономика. Основната тема година беше „Устойчива синя икономика за зелено възстановяване“.
Възможности за финансиране на тема Възможности за финансиране на тема "Жените в синята икономика“ по покана на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури
Европейската комисия стартира поканата за представяне на предложения на тема „Жените в синята икономика“ в рамките на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EMFAF), код EMFAF-PJG EMFAF Project Grants

 

Новини 2022, Всички права запазени.