abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Новини

Бизнес делегация в Италия
Членове на Морски клъстър България участват на Еuroport 2017
Годишната среща на Европейската мрежа на морските клъстери се проведе на 25 и 26 октомври 2017г.
Среща на партньрите по проект Mрежа на морските клъстери за син растеж – Blue NET
Представяне на проект Blue NET-мрежа на морските клъстери за син растеж пред Областния съвет за развитие на област Варна
Трета среща на високо равнище на ЕММК с европейския комисар Кармену Велла и ръководството на ГД Морско дело и рибарство
Конференция Европейски морски изследвания, иновации и конкурентоспособен растеж на малките и средните предприятия Конференция Европейски морски изследвания, иновации и конкурентоспособен растеж на малките и средните предприятия
На 17.05.2017г. се проведе конференция на тема „Европейски морски изследвания, иновации и конкурентоспособен растеж на малките и средните предприятия“, посветенa на Европейския ден на морето-20 май и 55-тия юбилей на Технически университет-Варна.
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО 2017
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ
Подписан е меморандум за сътрудничество между Морски клъстър България и Морски технологичен клъстер ФВД
Представител на Морски клъстър България в експертна група на ЕК
Подписан е меморандум за сътрудничество между МКБ и ИАМА
Подписано е споразумение за сътрудничество между МКБ и ИАНМСП
Българско участие в европейски изследователски проект SHIPLYS
Blue NET: започна европейски проект за изграждане на клъстерна мрежа между Черно море и Средиземно море

 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган