ScienceDIVER - Cross-sectoral skills for the blue economy market

Проектът Междусекторни умения за пазара на синя икономика - ScienceDIVER има за цел да подкрепи развитието на сини и интелигентни междусекторни умения, за да отговори на растящите нужди на пазара на труда в Синята икономика.

По-специално, този проект, изправен пред предизвикателствата на „Десетилетие на океанската наука за устойчиво развитие“ на ООН, ще изгради солидни дълготрайни сътрудничества и структури между академичните среди и индустрията, за да предложи стандартизирано обучение и ясни кариерни пътеки за научните водолази.

Преходът от висшето образование към морската индустрия се извършва в три стъпки. Първоначално, чрез стимулиране на промяна на политиката в подкрепа на научната водолазна дейност като професия и нейното единно регулиране между страните от ЕС, чрез ориентирана към работа квалификационна схема за научни водолази, която се предоставя от участващите университети (AUTH, UNICAL, STU) и DAN Европа в партньорство с международни организации за обучение по гмуркане (CMAS, PADI). И после, чрез съпоставяне на развитите умения с предлаганите работни места, посредством специална ICT ―BlueCareers платформа (ATL) за кариерни възможности, в областта на научно гмуркане и Сини технологии (тъй като те са свързани с научното гмуркане). Плавен преход е осигурен с приноса на ключови заинтересовани страни в областта на подводната наука (например CMAS SSC), правилата за гмуркане (например EUF) и безопасността (DAN), както и от установените или нововъзникващи индустриални сектори на Синята икономика (MCB, ENVI).

Цели

• повишаване на видимостта на научното гмуркане като висококачествена добре платена професия;
• създаване на връзки между академичните среди и морската/водолазна индустрия;
• разработване на платформа за търсене на работа,предоставяща информация за пазарните изисквания (на студенти/висши институции) и относно уменията (принос от индустрията);
• Повишаване на осведомеността на политиците/компетентните организации за насърчаване, подкрепа, развитие и професионално признаване на научното гмуркане;
• развитие на мрежа сред морските басейни от участници във висшето образование, водолазни асоциации/организации, промишлени и национални/европейски публични органи, професионални асоциации и др.

Партньори:

СОЛУНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АРИСТОТЕЛ (АВТ), Гърция
ATLANTIS CONSULTING SA (ATL), Гърция
КАЛАБРИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ (UNICAL), Италия
ЩУТГАРТСКИ УНИВЕРСИТЕТ (STU), Германия
ENVIROCOM (ENVI), Германия
МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ (MCB), България
DIVERS ALERT NETWORK EUROPE FUNDATION (DAN), Малта

Прессъобщение

Бюлетин № 1

Бюлетин № 2

Бюлетин № 3

Бюлетин № 4

Бюлетин № 5

Бюлетин №62024, Всички права запазени. Защита на личните данни