Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Морски клъстър България предлага


За своите членове Мoрски клъстър България предлага:

 • Бизнес услуги – общо ресурсно обезпечаване на суровини, материали, технологии, софтуерни продукти, иновации и ноу-хау; организиране участия в изложения; общо промотиране; предоставяне на права върху интелектуална и индустриална собственост на клъстъра; предоставяне на резултати от клъстърни проекти; квалификационни курсове по морска транспортна логистика; организиране на B2B и С2С срещи, конференции и семинари; подпомагане участие в различни проекти, осъществяване и поддържане на връзки с държавни, общински, обществени организации и институции
 • Информационни услуги – предоставяне на актуална информация за: изложения, конференции, семинари в областта на морската индустрия, информация за отворени процедури по ОП и европейски програми и търгове; търговска, маркетингова и др. икономическа информация; изготвяне на контактни листи и др. информация за фирми от морския сектор; поддържане на бази данни за българска морска икономика
 • Консултантски услуги – извършване на анализи и пазарни проучвания, консултантска помощ при разработване и управление на проекти, при изготвяне на офертна документация, помощ при набиране на персонал
 • Рекламни услуги – публикуване на фирмена информация, оферти и реклами на интернет страницата на Морски клъстър България, съдействие за реклама на интернет страниците на партньорските ни организации
 За своите клиенти Морски клъстър България предлага следните услуги:

 • Бизнес услуги - организиране на B2B и С2С срещи, конференции и семинари; организиране участия в изложения; предоставяне на права върху интелектуална и индустриална собственост на клъстърана
 • Образователни услуги - квалификационни курсове на кадри от и за морската индустрия
 • Консултантски услуги - извършване на анализи и пазарни проучвания, научно - изследователска дейност и иновации, консултантска помощ при разработване и управление на проекти, при изготвяне на офертна документация, посредничество, помощ при набиране на персонал
 • Юридически услуги
 •  

  Морски клъстър България предлага 2021, Всички права запазени.