Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network е ключов инструмент в стратегията на ЕС за стимулиране на растежа и работните места. От януари 2022 г. Морски Клъстър България е част от мрежата на EEN като партньор в Консорциум Innoforward и изпълнява функциите на локална точка за контакт на мрежата във Варна.
От 2008 г. Enterprise Europe Network (EEN) е една от водещите мрежи за трансфер на технологии и бизнес подкрепа, която помага на бизнеса да иновира и да се развива в международен мащаб. С повече от 3000 експерти, Enterprise Europe Network е най-голямата мрежа за подкрепа в света за МСП с европейски и международни амбиции.
 
Подкрепата на малкия бизнес е крайъгълен камък на стремежа на ЕС за растеж и работни места. Тъй като 99% от всички компании в ЕС са малки и средни предприятия (МСП), които представляват 67% от работните места, това, което е добро за МСП, е добро за европейската икономика. EEN предлага подкрепа при намирането на бизнес партньори в целия ЕС по два важни начина:
- чрез организиране на срещи за сватовство на международни търговски изложения
- чрез публикуване на редовно актуализирана база данни за възможни бизнес партньори, включваща профили на компании от около 60 държави

EEN се фокусира върху насърчаването на конкурентоспособността на бизнеса чрез интернационализация, трансфер на технологии и достъп до финансиране, без разходи за своите потребители. Това е международен пазар на референтни технологии, към който участват повече от 600 организации (технологични полюси и институти, търговски и промишлени камари, университети и изследователски институти, организации за регионално развитие, бизнес асоциации и др.) от над 60 страни, включително Аржентина, Чили, Мексико и Бразилия, например.
 
Понастоящем, чрез EEN платформата , потребителите могат да се консултират, да отправят онлайн технологични оферти и заявки и да търсят партньори за европейски програми за научноизследователска и развойна дейност, сътрудничество и изследователски програми.
 
EEN мрежата работи чрез експертни екипи, създадени в различните страни членки. Сред безплатните услуги, предлагани от екипите на EEN Network са:
  • Международни партньорства
  • Бизнес и технологично сътрудничество.
  • Съвети за международен растеж
  • Търсене на надеждни партньори за участие в европейски R&D проекти.
  • Подкрепа за бизнес иновации
  • Трансфер на знания и технологии чрез съпоставяне между технологични предложения и заявки.
  • Подкрепа и помощ чрез съвети, преговори, срещи, работа в мрежа и обучение.
Enterprise Europe Network се съфинансира от „COSME“ – програма за финансиране на ЕС, предназначена да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Услугите са пригодени за МСП, но са достъпни и за всички други фирми, университети и изследователски центрове.

За повече информация посетете:

Enterprise Europe Network – България2024, Всички права запазени. Защита на личните данни