Какво е синя икономика?

Синята икономика на ЕС обхваща всички сектори, свързани с океаните, моретата и крайбрежните райони — независимо дали те се развиват в морската среда (корабоплаване, морски храни, производство на енергия) или на сушата (пристанища, корабостроителници, крайбрежна инфраструктура).

Според последния
доклад за синята икономика нейните традиционни сектори осигуряват 4,5 милиона преки работни места и генерират оборот от над 650 милиарда евро.2024, Всички права запазени. Защита на личните данни