Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Устойчиво планиране на бъдещето: ЕС подкрепя морското пространствено планиране в Черно море

 

Ако погледнете морето, то изглежда като простор без граници, където всеки може да се скита безкрайно. Но след това, ако се замислите за всички дейности, които се извършват там (риболов, транспорт, рибовъдство, туризъм и т.н.), осъзнавате, че всяка от тях заема малко от това пространство и че има много неща, които се случват по едно и също време, с риск някои да нарушат другите или да си пречат. 


За съвместното съществуване на тези дейности има процес, наречен морско пространствено планиране (MSP), който анализира и планира разпределението на човешките дейности в морските райони за постигане на екологични, икономически и социални цели. 


Целта на този инструмент е да разработи пространствени планове, които определят ефективното използване на морските зони за различни морски дейности и устойчиво използване на морските и крайбрежните ресурси. В същото време се създава рамка за координирано, прозрачно и устойчиво вземане на решения на база на надеждни данни и трансгранично сътрудничество.


Сега, нека се съсредоточим върху Черно море. Нашето море е източната порта на ЕС, пресечна точка между Европа, Централна Азия и Близкия изток, важен транспортен и енергиен център, кръстопът на различни култури, регион със значителна политическа, социална и икономическа фрагментация. Черно море е сред най-застрашените в Европа, със „затворена“ и уникална екосистема, поставена в риск от континенталния натиск и конфликтните крайбрежни и морски дейности.


Въпреки, че от началото на 90-те години на миналия век има някои международни, европейски, регионални и местни инициативи, регионът все още страда от липса на синергия и достатъчна координация. 


Тук влиза в действие проектът MARSPLAN-BS II. Въз основа на предишен проект, който приключи в началото на 2018 г., MARSPLAN-BS II ще продължи до 2021 г., за да доразвие допълнително морските пространствени планове и обща трансгранична стратегия между Румъния и България за района Мангалия-Шабла. Тази област представлява високо ниво на сложност по отношение на важни морски пристанища и корабостроителници, туристически курорти, защитени биоразнообразие и влажни зони и минерални ресурси (добив на газ).


Основната цел е да се подкрепи съгласуваното морско пространствено планиране (МСП), съсредоточено върху социалните, икономическите и екологичните цели и създаването на стабилна рамка от българските и румънските власти. Проектът анализира настоящите и бъдещите употреби и условия на трансграничната зона и разработва проекти на МСП за двете страни. Процесът включва консултации с всички съответни заинтересовани страни, органи и по-широката общественост, включващи и страни извън ЕС в Черно море (напр. Украйна, Турция и Грузия). Полученият план ще бъде одобрен, изпълнен и наблюдаван.


Вижте цялата новина тук. 


 

Устойчиво планиране на бъдещето: ЕС подкрепя морското пространствено планиране в Черно море 2022, Всички права запазени.