Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Стартира проект MINE-EMI

Новият проект за стратегическо партньорство по програма Еразъм плюс - MINE-EMI ще се опита да предложи нови решения по възникващите морски въпроси, за да осигури устойчиво развитие на морския транспорт за ефикасно и ефективно използване на океаните.
Морската индустрия е един от най-динамичните икономически сектори поради постоянните промени в нуждите за развитие. Тя е тясно свързана и с промените в морските науки и информационните технологии. Следователно образованието и обучението в морските науки трябва да следват отблизо тенденциите в отрасъла, за да бъдат в крак с новите компетенции, изисквани от развитието на технологиите за морски транспорт.
Проектът MINE-EMI е фокусиран върху разработването на съвместна магистърска програма (СМП), която улеснява развитието на умения и компетенции за повишаване на осведомеността относно възникващите морски въпроси с цел насърчаване на устойчивото управление на морския сектор. Той се фокусира върху басейна на Черно море и включва представители от бизнес сектора и местните администрации, за да запълни празнината между изискванията в морския сектор (управление на морските райони, транспортни операции, логистика) и липсата на актуализирани курсове в тази област към настоящия момент.
Партньорите, участващи в проекта са:
• Университет Пири Рейс - водещ партньор (Турция)
• Конференция на периферните морски региони (ЕС)
• Морски университет в Констанца (Румъния)
• Висше Военноморско училище „Никола Вапцаров“ (България)
• Егейски университет (Гърция)
• Морски клъстър България (България)
• Община Пирея (Гърция)

Допълнителна информация за проекта можете да намерите на подстраницата "Проекти".

 

Стартира проект MINE-EMI 2020, Всички права запазени.