Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Среща на морски компании- World Cafe

 На 14 юни 2018г.  в Ларнака, в рамките на проект  "Мрежа на морските клъстери за син растеж-Blue NET", представители на 20 компании от Италия, Хърватска,, Албания, Кипър, Румъния и България се срещнаха с експерти в ключови морски сектори. Обсъдени са общи иновационни нужди и начертани пътеки за развитие и внедряване на иновации.
Резултатите от срещата ще бъдат разпространени по време на локални конференции в страните-участници през м. юли 2018 г. 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган