Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Семинар - пилотно тестване

В рамките на проект БЛУЕС, финансиран от програма Еразъм + на ЕС, Морски клъстър България организира семинар - пилотно тестване на курс за обучение „Управление на рибарството и аквакултурите“. Събитието се състоя на 3 май в Колеж по туризъм-Варна и събра над 20 участника- студенти, безработни, професионалисти. Целта на семинара бе да се представи курс за обучение „Управление на рибарството и аквакултурите“, достъпен чрез платформата „Всичко на едно място“ (http://portal.bluesgrowth.eu/account/login/).
Разяснено бе, че курсът дава възможност за задълбочаване на знанията и уменията в секторите от синята икономика. Участниците споделиха мнение за курсовия материал и дадоха предложения за усъвършенстване с цел по- голям интерес.
 

Семинар - пилотно тестване 2019, Всички права запазени.