Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Първа среща на партньорите по проект MINE-EMI

Университет  Piri Reis бе любезен домакин на първата среща на партнжорите по проект MINE-EMI, състояла се на 21 и 22 януари 2020 г. . 
На срещата присъстваха представители представители на всички партньори по проекта, които представиха своята дейност. Обсъдена бе организацията на работа и координация по разработване на интелектуалните продукти и задачите според графика на проекта. 

На 23 и 24 януари бе организирано първото събитие за разпространение, на информация за проекта пред широка публика. 

Първа среща на партньорите по проект MINE-EMI 2020, Всички права запазени.