Проведе се национално събитие на тема "Сини умения на бъдещето - предизвикателства, кариерни възможности и перспективи в синята икономика“ (Ден на сини кариери)

      "Сини умения на бъдещето - предизвикателства, кариерни възможности и перспективи в синята икономика“ (Ден на сини кариери) се проведе във Варна на 26 октомври 2023 г. в Юнашки салон, Варна.     

      Събитието е организирано от Морски клъстър България, Национален хъб на Черноморския Механизъм за подкрепа (BSAM) за прилагане на Общия дневен ред за Черно море (CMA), със съдействието и подкрепата на Българска морска камара, Висше Военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“, Технически университет – Варна , Колеж по туризъм – Варна, Министерство на транспорта и съобщенията на Република България – Национален координатор на Общия дневен ред за Черно море (CMA), BSAM и Enterprise Europe Network.

      Г-жа Илзе Атанасова, председател на Управителния съвет на Морски клъстър България, откри форума като сподели и официално обръщение от г-жа Милена Стойчева, министър, Министерство на иновациите и растежа, с акцент върху развитието на високите технологии и иновации във всички сектори на синята икономика. Приветствия към участниците отправиха и представители на Министерството на транспорта и съобщенията, Община Варна, Българска морска камара и Агенция „Морска администрация“.

      Събитието събра над 200 участници, представители на централната и местната власт, водещи бизнеси от секторите на синята икономика, общинската администрация, образователни институции, научната общност, неправителствени организации и младежи.

      С публиката бяха споделени специални видео послания от Младите посланици на Българското Черноморие и уникалното преживяване от първата експедиция на българския научноизследователски кораб „Св. Св. Кирил и Методий”| до Антарктида.

      В съответствие с целите на Европейската година на уменията 2023 и част от инициативата „Общ дневен ред за Черно море в моята страна“ и „Европейски морски ден в моята страна 2023“, събитието имаше за цел да започне политически диалог по темата „Сините умения на бъдещето“. Представители на образователни институции, местни и държавни власти, неправителствени организации и професионалисти в секторите на синята икономика (морски транспорт, крайбрежен и морски туризъм, морски науки и аквакултури, опазване на морската среда, морска възобновяема енергия и океанско инженерство) обмениха мнения относно предизвикателствата, възможностите за кариера и перспективите в синята икономика. С присъстващите бяха споделени специални видео послания от Българските млади посланици на Черно море (Bulgarian Black Sea Young Ambassadors) и уникалното преживяване от първата експедиция на българския научноизследователски кораб „Св. Св. Кирил и Методий” до Антарктида.

      По време на форума пред компании и научни и образователни организации бяха представени Enterprise Europe Network (EEN) и Единният пазар на ЕС, предоставяните услуги и възможности, както и 15-годишнината на EEN и 30 години от създаването на Единния европейски пазар. Също така от експерт на EEN беше представена темата „Грамотност за бъдещето“, която дава насоки как да се предвидят бъдещите тенденции и иновации.

      Някои от темите, дискутирани по време на форума, включват: предизвикателствата, пред които са изправени компаниите при привличането на млади хора към морските професии, процесите на дигитализация и зелена трансформация на секторите на синята икономика и какви са необходимите нови сини умения за устойчиво бъдеще на Черноморския регион. Акцент беше поставен и върху засиленото сътрудничество между академичните среди и бизнеса, както и обучението на работното място за напредък и преквалификация на съществуващите специалисти.

      В резултат на дискусиите беше постигнато по-добро разбиране на несъответствието между търсенето и предлагането на сини умения и бяха идентифицирани следващите стъпки за продължаване на диалога и сътрудничеството между всички заинтересовани страни в синята икономика чрез допълнителни инициативи и сътрудничество по проекти на тема за сините умения.

     Представители на бизнеса и академичните среди се обединиха около важната роля на инициативите за насърчаване на синята икономика и привличане на млади хора чрез повишаване на осведомеността относно разнообразието от възможности за синя кариера. Тези инициативи предоставят актуална информация за напредъка в индустрията и уменията, необходими за постигане на успех във всеки от подсекторите, свързани със синята икономика.

      За всички участници, търсещи и предлагащи възможности в секторите на синята икономика, беше осигурена „Бизнес борса за перспективни умения“ на място, където те имаха възможността да се срещнат и да проведат двустранни разговори, демонстрации и да обсъдят възможности за кариерно развитие.


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни