Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Приключи успешно пилотният курс за научни водолази по проектa Science Diver

От 8 до 17 юли на Маслен нос се проведе пилотният курс за научни водолази по проектa Science Diver на ЕК 863674 – EMFF Blue Economy 2018 – Blue skills, организиран от Морски Клъстър България с подкрепата на Института по океанология към БАН и Българска национална асоциация по подводна дейниост (БНАПД). 10 студенти и изследователи от България, Европа и Латинска Америка участваха в пилотна програма за обучение на научни водолази по проект Science Diver, която се провежда на паралелен принцип в четири различни локации в Европа.

През десетте дни на обучението курсистите преминаха обща практическа подготовка, придобивайки технически способности, които се използват в научните дейности под вода в области като морска биология, подводна фотография, подводна археология и подводна фотограметрия. Специално внимание бе обърнато на сигурността и безопасността при изпълняване на подводните изследвания, които имаха за цел да възпроизведат работата на един изследователски екип с равно участие на всички членове от различни научни области.

Преминалите курса получиха правото да се сертифицират за научен водолаз от международни водолазни организации като
CMAS и ESDP. Курсът бе предоставен безплатно, благодарение на финансовата подкрепа на проекта ScienceDIVER, финансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство на Европейския съюз. (Project id: 863674 – EMFF Blue Economy 2018 – Blue Careers).

МКБ благодари на всички партньори, преподаватели и домакини на събитието,
 спомогнали за успешното провеждане на курса за научни водолази!


 

Приключи успешно пилотният курс за научни водолази по проектa Science Diver 2022, Всички права запазени.