Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Приключи изпълнението на проект BLUES - Синият растеж свързва и обединява Европейските морски пространства

На 30 септември 2019 г. приключи изпълнението на проект BLUES - Синият растеж свързва и обединява Европейските морски пространства, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм +, Ключово действие 2 Партньорство за иновации и и обмяна на добри практики – Стратегическо партньорство за професионално обучение и практика.
Партньорите - Община Пирея, Енорос Консултинг ООД, Морски клъстър България, Латвийска морска академия и Морски клъстер Барселона. обединиха усилията си за стимулиране развитието на синята икономика в партньорските страни, увеличаване сътрудничеството между индустрията и образованието, намаляване разликите в уменията на заетите в сините сектори и увеличаване познанията за Сини кариери чрез създаване на специализиран уеб-портал One Stop Shop Portal, който същевременно да позволява електронно обучение чрез практически ориентирани курсове по проекта.
Допълнителна информация за разработените интелектуални продукти и други дейности по проекта можете да намерите на:
http://bluesgrowth.eu/
 и
Бюлетин 4 

Приключи изпълнението на проект BLUES - Синият растеж свързва и обединява Европейските морски пространства 2020, Всички права запазени.