Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Прессъобщение - Регионална конференция на заинтересованите страни - Общ дневен ред за Черно море

Турската координация на Общата морска програма за Черно море (CMA) за 2021 г. информира, че тазгодишната регионална конференция на заинтересованите страни ще се проведе онлайн в понеделник, 22 ноември.

Това събитие ще направи равносметка на напредъка в прилагането на CMA в Черно море и ще насърчи дискусии с регионални заинтересовани страни в области за по-нататъшни действия и конкретни начини за осигуряване на взаимодействие между различните инициативи, които се провеждат в региона.

Тазгодишната конференция на заинтересованите страни се основава на резултатите от предишното издание на конференцията през 2020 г., както и на други регионални събития, проведени през 2021 г. Тя също така надгражда и допълва множеството действия, насърчавани от CMA и други партньорски инициативи в Черноморския регион. Като такава, конференцията ще очертае актуалното състояние на прилагането на CMA. Този подход ще обхване и приноса на съответните регионални инициативи (напр. Програмата за стратегически изследвания и иновации, Black Sea CONNECT, инициативата Blueing the Black Sea и др.) и ще насърчи обмена на опит с други морски басейни.

 

Хакатоните за проектни идеи са друг ключов елемент от това събитие. Заинтересованите страни от Черно море ще бъдат поканени да обсъдят проектни концепции, които вече са се появили в целите и приоритетите на CMA, за да се стимулира по-нататъшното им развитие. Следователно конференцията ще бъде от ключово значение за идентифицирането на конкретни действия, които подкрепят устойчивата синя икономика в региона, а резултатите от конференцията ще предоставят ценен принос отдолу нагоре за прилагането на CMA за 2022 г. и след това.

В ролята си на координатор на CMA за 2021 г., Турция избра за приоритети околна среда, морски транспорт и туризъми. За да се отговори на междусекторни въпроси, работата беше фокусирана върху „опазване на подводното наследство и туризъм“, „екологичен морски транспорт“ и „синьо предприемачество и МСП“. По всеки от въпросите акцентът беше поставен върху развитието на научните изследвания и иновациите, и устойчивостта на черноморската синя икономика. Турция организира серия от виртуални събития, за да популяризира CMA и Програмата за стратегически изследвания и иновации (SRIA) и по този начин да ангажира заинтересованите страни в разработването на проекти, свързани с темите. Успоредно с това бяха организирани национални CMA събития, развиващи синергии с текущи проекти и инициативи в Черно море. Те помогнаха при идентифицирането на идеи за проекти в подкрепа на изпълнението на CMA.

 Допълнителна информация за Регионалната конференция и регистрация тук

Прессъобщение

 

Прессъобщение - Регионална конференция на заинтересованите страни - Общ дневен ред за Черно море 2022, Всички права запазени.