Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Прессъобщение и бюлетин по проект ScienceDIVER

Проектът ScienceDIVER има за цел да подпомогне развитието на сини и интелигентни междусекторни умения за посрещане на раsтящите нужди на пазара на труда в синята икономика. Той ще изгради силно и дълготрайно сътрудничество между академичните среди и индустрията, за да предложи стандартизирани обучения и ясни кариерни пътеки за учени - водолази.
Проектът отговаря на нарастващата нужда от подготвени и квалифицирани учени за извършване на изследвания, базирани на гмуркане - ценен, високопродуктивен и рентабилен изследователски инструмент, който подкрепя подводни морски науки и свързани с археологията дисциплини. Той се позовава на изискванията на Съобщението на Европейската комисия COM / 2014/02543, Рамковата директива на морската стратегия 2008/56 / ЕО (Добро състояние на околната среда (GES)) на морските води до 2020 г., Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство и ще допринесе за постигането на целите в периода 2021-2030 г., обявен от Организацията на обединените нации като „Десетилетието на науката за океана за устойчиво развитие".

Прессъобщение
Бюлетин 1 

Прессъобщение и бюлетин по проект ScienceDIVER 2021, Всички права запазени.