Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Представяне на платформа за онлайн курсове на обучение

СНЦ “Морски клъстър България организира конференция - събитие за разпространение на резултатите по проект  BLUES -BLUe growth connects European Seas   /Синият растеж свързва и обединява Европейските морски пространства/, която ще се проведе на 10 септември 2019 г. от 14.00 часа в гр. Варна,  хотел Черно море (бул. Сливница 33), зала Одесос.

Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм +, дейност КА2 „Партньорство за иновации и обмяна на добри практики – Стратегическо партньорство за професионално обучение и практика“. Реализира се от консорциум от 5 организации от 5 различни европейски страни - Гърция, Кипър, България, Латвия и Испания. Общата цел на проекта е да стимулира развитието на синята икономика в партньорските страни, да увеличи сътрудничеството между индустрията и образованието, да намали разликите в уменията на заетите в сините сектори и да увеличи познанията за Сини кариери.

В рамките на проекта са разработени три практически ориентирани курса: Морска сигурност и безопасност, и екологичен морски транспорт; Крайбрежен и круизен туризъм; Управление на  рибарство и аквакултури. Създаденият специализиран уеб-портал One Stop Shop Portal предоставя на потенциалните потребители  възможност за електронно обучение. 

По време на конференцията пред аудиторията ще бъде представен проектът и ще бъдат  демонстрирани курсовете. Представители на партньорите по проекта ще споделят своя опит с участниците.

                                            

По време на конференцията пред аудиторията ще бъде представен проектът и ще бъдат  демонстрирани курсовете. Представители на партньорите по проекта ще споделят своя опит с участниците.

 

Представяне на платформа за онлайн курсове на обучение 2020, Всички права запазени.