Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Покана за редовно общо събрание на членовете на Морски клъстър България

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21 ал.1 и чл.22 ал. 3 от Устава на МКБ и решение на УС от 04.06.2020 г., Управителният съвет на МКБ свиква Редовно общо събрание на членовете на СНЦ "Морски клъстър България", кoето ще се проведе на 25.06.2020 г. (четвъртък) от 15.00 часа на адрес: заседателна зала на Българска Морска Камара, гр. Варна, пл. Славейков, № 1. 

Покана за редовно общо събрание на членовете на Морски клъстър България 2021, Всички права запазени.