Покана за редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на членовете на Морски клъстър България

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.21, ал.1 и чл. 22, ал.3 от Устава на СНЦ „Морски клъстър България“ и решение на УС от 06.04.2022 г., Управителният съвет на МКБ свиква Редовно общо събрание на членовете на СНЦ „Морски Клъстър България", което ще се проведе на 29 април 2022 г. от 15:00 часа на адрес: заседателна зала на Българска Морска Камара, гр. Варна, пл. „Славейков” № 1.

2023, Всички права запазени. Защита на личните данни