Пилотно тестване на електронно обучение по проект PESCAVET

 

Пилотно тестване на електронно обучение по проект PESCAVET “Professionals’ innovation training for pesca-tourism activities” PESCAVET 2020-1-LV01-KA202-077503, финансиран по програма Еразъм + на ЕК  ще се проведе на 21.09.2022 във Варна.

Приложение: Програма


2023, Всички права запазени. Защита на личните данни