На 17 март 2023 г. се проведе семинар за анализ на обобщените доклади на държавите - участници в проекта 4BIZ.

На 17 март 2023 г. се проведе он-лайн семинар за анализ на обобщените доклади по държави- участници в проекта 4BIZ.
Г-жа  Соня Карасавиду от Изпълнителната агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), г-н Матео Бочи, изпълняващият длъжността ръководител на проект Механизъм за подпомагане на Общия дневен ред  за Черно море (BSAM)  , г-н Ставрос Калогномос, генералрен секретар на Съюза на балканските и черноморските крайбрежни региони (CPMR) и г-жа Росица Стоева , административен ръководител на Международния постоянен секретариат на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (BSEC) изнесоха встъпителните речи на семинара.
Проф. Д-р Габриела ТИГУ от Департамента по икономически изследвания в Университета на Букурещ даде подробна информация за методологията на структуриране на докладите по държави и картографирането на изследванията на синята икономика на страните. Модераторът на сесията, в която бяха представени национални доклади на Турция, Грузия, България, Украйна и Румъния, бе Мехмет Боздоган, ръководител на отдел „Туризъм и предприемачество“ на Агенция за развитие на Източното Черноморие, Турция. По време на семинара презентация, озаглавена „Сравнителен анализ на примери за добри практики за укрепване на синята икономика в други морски басейни на страни от ЕС“, беше изнесена от Джорджия Чанци, мениджър „Научни изследвания и развитие на политиката“ на Международния център за черноморски изследвания.
Проектът 4BIZ бе открит в началото на юни 2022. Консорциумът включващ 9 партньора и 17 асоциирани партньора от Румъния, България, Франция, Гърция, Турция, Грузия и Украйна, планира да разработи уникален набор от дейности в подкрепа на МСП и стартиращи фирми, специализирани в Рибарство и аквакултури, крайбрежен и морски туризъм и морски транспорт, които обхващат всички държави, подписали Общия дневен ред за Черно море. 2024, Всички права запазени. Защита на личните данни