Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Конференция Превенция от корозия 2018

На 28 и 29 юни 2018г. в гр. Пловдив ще се проведе конференция "Превенция от корозия" 2018.
СНЦ "Морски клъстър България" е промоционален партньор на събитието.

Водещи експерти от 10 държави ще представят технологии, методи и продукти за защита от корозия.

Паралелно с конференцията ще се проведе и изложба, която ще предостави възможности за директни бизнес контакти и създаване на нови партньорства.

Информация за събитието
Програма на събитието

 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган