abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Конференция Европейски морски изследвания, иновации и конкурентоспособен растеж на малките и средните предприятия
На 17.05.2017г. се проведе конференция на тема „Европейски морски изследвания, иновации и конкурентоспособен растеж на малките и средните предприятия“, посветенa на Европейския ден на морето-20 май и 55-тия юбилей на Технически университет-Варна.

Събитието бе организирано съвместно от Технически университет- Варна, Морски клъстър България(МКБ), Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК) и SHIPLYS - проект, финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз.

Конференцията бе открита от доц. Николай Минчев, зам.ректор на Техническия университет. Приветствия към участниците поднесоха г-н Иван Даскалов от БНАКК и г-жа Илзе Атанасова от МКБ.

Пред представители на бизнеса, морски организации, научни институции, преподаватели и студенти бяха изнесени интересни презентации на различна морска тематика.

Екипът на Морски клъстър България представи пред участниците проектите Блу НЕТ и МЕНТОР, които сдружението изпълнява в момента. Те са в контекста на европейската стратегия Син растеж (Blue Growth).

Презентациите на партньори по проект SHIPLYS от WELDING INSTITUTE, Кеймбридж, Великобритания, UNIVERSITY OF LISBON, Лисабон, Португалия и ATLANTEC ENTERPRISE SOLUTION, Хамбург, Германия привлякоха интереса на участниците.

Презентациите свързани с темата за ВЕИ от морски ресурси породиха оживени дискусии.


  

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган