Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Интермодалност и безопасност - ключови приоритети в програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г.

Програмата „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., предстои да бъде изпратена за одобрение от Европейската комисия. Интермодалност и безопасност са сред ключовите приоритети в програмата. Проектите са представени пред заинтересованите страни в онлайн-среща, организирана на 29 март 2021 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Ръководителят на Управляващия орган подчертава, че „Акцентът на всички европрограми е постигането на нисковъглеродна и по-зелена Европа, с интелигентна и интермодална транспортна мрежа".

 

Интермодалност и безопасност - ключови приоритети в програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г. 2021, Всички права запазени.