abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Фирми от Морски клъстър България проведоха двустранни бизнес срещи с италиански фирми
Членове на Морски клъстър България посетиха италианския град Монфалконе по покана на Морски технологичен клъстер Фриули Венеция Джулия, Италия. В рамките на изложение, насочено към представяне на иновации и съвременни технологии в областта на корабостроенето и яхтеното строителство, представителите на фирмите проведоха редица двустранни срещи с  представители на водещи италиански фирми от различни подсектори на тази индустрия. В резултат на осъществените разговори се очаква ползотворно сътрудничество. 

 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган