Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Европейски ден на морето 2018

На 31 май и 1 юни Бургас ще бъде  домакин на Европейския ден на морето.
Основнната конференция и семинарите ще се проведат в Бургаския свободен университет.
Морски клъстър България ще вземе активнo участие във форума :
1. Ще представи проект МЕНТОР в Атриума на БСУ по време на Нетуъркинг сесията от 10,30 до 11,15 ч.
2. Организира съвместно с Pôle mer Méditerranée семинар на тема "Пристанищата и клъстерите като двигатели на икономически растеж на Европейските територии", който ще се проведе в зала "Бургас" от 17,00 до 18,30 ч. Участие ще вземат представители на Технологичен морски клъстер Фриули Венеция Джулия (Италия) и Холандски Морски Клъстър.

Информация за Европейски ден на морето 2018 


 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган