abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО 2017

КОНФЕРЕНЦИЯ “ЕВРОПЕЙСКИ МОРСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТЕН РАСТЕЖ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Дата на събитието: 17/05/2017
Място: Варна, България

За четвърта поредна година във връзка с Европейския ден на морето 2017 на 17 май 2017 г. в гр. Варна, България ще се проведе конференция “Европейски морски изследвания, иновации и конкурентен растеж на малките и средни предприятия.

Участие ще вземат представители от бизнеса, академичните среди и администрацията, заети в секторите на Син растеж.
По време на конференцията ще бъдат представени проектите „Blue NET – Мрежа от морски клъстъри за Син растеж“ и “MENTOR – Син кариерен център за Източното Средиземноморие и Черно море“, съфинансирани от EMFF.

Иновативни софтуерни решения за морския бизнес ще бъдат представени и чрез проекта „SHIPLYS”, обединяващ екип от 12 водещи морски компании и изследователски институти от 7 страни, сътрудничещи си за разработването на симулационни и моделиращи инструменти за оптимизация на времето и разходите, свързани с корабното проектиране и корабостроенето.

Ще бъдат обсъдени разнообразни теми, засягащи използването на иновативни аутсорсинг услуги в корабното инженерство, 3D сканирането в процесите на модернизация на морските съдове, оценка на якостта на корабните корпуси при сблъсък, както и новите тенденции в морски изследвания и проектиране.

 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган