abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Ден на сини кариери

Морски клъстър България организира „Ден на сини кариери“  който ще се проведе на 15.11.2018 г. от 10:00 ч. в Юнашки салон, гр. Варна.

Събитието е част от европейски проект „Център за сини кариери в Източното Средиземноморие и Черно море” (МЕНТОР) и се организира от Морски клъстър България със съдействието на Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Технически университет - Варна и Колеж по туризъм - Варна.

В рамките на програмата ще бъдат очертани възможностите за бъдещо професионално ориентиране и кариерно развитие на младежите в основните сектори от „Син растеж“ - морски транспорт, морски аквакултури, круизен туризъм и офшорен добив на нефт и газ. Участие  ще вземат образователни институции, професионалисти от страната и чужбина, работодатели, ученици и студенти.

Пред аудиторията ще бъдат представени и обсъдени перспективи и изисквания на бизнеса за упражняване на различни професии в сферата на синята икономика при използване на съвременни технологии, възможности за образование и квалификация в секторите, актуални оферти за работа.

Добре подготвените специалисти в секторите на морската икономика са най-ценният капитал на държавата и двигател на просперитета й не само в крайбрежните райони. Общите усилия и подкрепата на всички заинтересовани от подготовката на квалифицирани кадри в областта на секторите от Син растеж е стъпка напред в осигуряване на условия в тази насока.

Плакат на събитието можете да изтеглите тук
Програма на събитието

 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган