Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Ден на сини кариери

Морски клъстър България организира „Ден на сини кариери“  който ще се проведе на 15.11.2018 г. от 10:00 ч. в Юнашки салон, гр. Варна.

Събитието е част от европейски проект „Център за сини кариери в Източното Средиземноморие и Черно море” (МЕНТОР) и се организира от Морски клъстър България със съдействието на Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Технически университет - Варна и Колеж по туризъм - Варна.

В рамките на програмата ще бъдат очертани възможностите за бъдещо професионално ориентиране и кариерно развитие на младежите в основните сектори от „Син растеж“ - морски транспорт, морски аквакултури, круизен туризъм и офшорен добив на нефт и газ. Участие  ще вземат образователни институции, професионалисти от страната и чужбина, работодатели, ученици и студенти.

Пред аудиторията ще бъдат представени и обсъдени перспективи и изисквания на бизнеса за упражняване на различни професии в сферата на синята икономика при използване на съвременни технологии, възможности за образование и квалификация в секторите, актуални оферти за работа.

Добре подготвените специалисти в секторите на морската икономика са най-ценният капитал на държавата и двигател на просперитета й не само в крайбрежните райони. Общите усилия и подкрепата на всички заинтересовани от подготовката на квалифицирани кадри в областта на секторите от Син растеж е стъпка напред в осигуряване на условия в тази насока.

Плакат на събитието можете да изтеглите тук
Програма на събитието

 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган