abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Бизнес делегация в ИталияПредставители на Морски клъстър България участват в изложение за представяне на нови технологии в строителството на пасажерски кораби и яхти, което се провежда в Монфалконе, Италия.
Посещението е съвместна инициатива на МКБ и Морски технологичен клъстер Фриули Венеция Джулия (mareTC FVG), в съответствие с подписания на 19 декември 2016г. Меморандум за сътрудничество и стратегическо партньорство между двете организации.

Форумът е открит официално от кмета на Монфалконе, г-жа Анна Чисинт. Кратки поздравления са поднесени от Председателя на Търговската камара на регион Фриули Венеция Джулия, г-н Антонио Паолети, Директора на mareTC FVG, г-н Лучо Сабадини, вицепрезидента на хърватския морски клъстер, г-н Ведран Слапничар .
Г-жа Илзе Атанасова, председател на МКБ връчи на г-жа Чисинт поздравителен адрес от името на кмета на община Варна, г-н Иван Портних.
Представен е Морски клъстър България, дейността му, както и членовете на сдружението.

По време на събитието се провеждат двустранни бизнес срещи, като се очаква активизиране на комуникацията и сътрудничеството между членовете на двете организации.
 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган