Акселераторът на Bridge Black Sea набира кандидати, предлагащи устойчиви решения в секторите на синята икономика.

На 3 юли 2023 стартира акселераторската програма "Black Sea Accelerator for a Sustainable Blue Economy".

Акселераторът, лансиран с подкрепата на двата черноморски проекта по програма Хоризонт 2020 - BRIDGE BS и  DOORS , набира бизнес идеи и предложения за устойчиви решения в секторите на синята икономика.

·         Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати са организации, базирани в региона на Черно море - фирми, стартъпи, университети, изследователски организации, но програмата приветства и нерегионални кандидати, които се интересуват от разширяване на своята дейност в региона.

·         Какви предложения са допустими?

Допустими са както установени, така и нововъзникващи пазарни решения. Кандидатите трябва да предоставят подробно представяне на своите решения в етапа на финализиране на своята кандидатура.

·         Какво предлага акселераторът?

Накратко, акселераторът подкрепя разширяването на устойчиви бизнеси в синята икономика на Черно море, като улеснява достъпа до пазарни анализи, подобрява пичинг уменията на кандидатите и им предоставя възможности за намиране на финансови и инвестиционни партньори. Някои от най-важните ползи от участието в акселератора:

üМенторинг
üРазширена мрежа от бизнес контакти
üРеална обратна връзка
üВалидиране на идеята
üРазвитие на умения
üРазгръщане на максималния предприемачески потенциал


Срок за подаване на предложенията: 31 октомври 2023

Формуляр за подаване на кандидатури

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwq9PApthGVWg_wrUET_alC1y0wXzmUy7wvJkvMs1brpX74A/viewform

Повече за акселератора, може да научите от уебсайта и социалните мрежи на проект BRIDGE:

https://bridgeblacksea.org/index.php/black-sea-accelerator/

https://www.facebook.com/BRIDGEBlackSea

https://www.linkedin.com/company/bridgeblacksea/

https://twitter.com/BRIDGE_BlackSea2024, Всички права запазени. Защита на личните данни