Вилмар Контрол ООД

 

Независим количествен и качествен стоков контрол; експертизи; морски инспекции; аварийни констатации; P&I представителство; класификационни сървеи.
EN ISO 9001: 2008


Основните принципи, на които се гради политиката на фирмата са принципите на безпристрастност, независимост и неподкупност.
Дружеството предлага следните морски инспекции::
- карго и каско аварийни констатации;
- прегледи и оценка на общото състояние на плавателни съдове; прегледи за определяне на количеството на товари, бункер, неизползвано товарно пространство и пр ;
- консултиране и прегледи във връзка с проверки на кораби от пристанищния контрол - преди и след извършване на проверките; регистрация на кораби – консултиране, формалности и пред регистрационни прегледи и освидетелствуване при провлачване на кораби - прегледи и сертификати.

Компанията предлага стоков контрол и инспекции на: въглища, руди, торове, калцинирана сода, цимент, клинкер и др.; метали, суровини, готови изделия и други метални продукти; нефт, нефтопродукти, химикали и техни производни; хранителни продукти: захар, меласа, спирт, брашно, консерви, хранителни масла и др.; агропродукти: пшеница, царевица, слънчоглед, овес и други.

Разрушителни и неразрушителни изпитания на заваръчни операции. Оценка за съответствие на приспособления под налягане и технически контрол на приспособления с висока опасност: метални изделия, конструкции и заваръчни съединения, метални листи, тръби и профили, отливки и изковки. Ултразвуково едностранно измерване на дебелината и откриване на вътрешни дефекти /вид и размер/; Радиографски контрол /гама и рентген/ - вътрешни дефекти /вид и размер/; магнитен контрол откриване на външни и вътрешни дефекти /вид и размер/ Изпитания с проникваща течност; изпитания за плътност и херметичност; Визуален контрол.

Членство и представителство: International Institute of Marine Surveyors (IIMS),Великобритания, сертификат №11/04.

International register of shipping (USA)


9000, Варна, България

ул.“Братя Георгиевич“ № 33, ет.1

тел.: +359 52 630 008
        +359 52 601 674
        +359 52 601 675

факс: +359 52 601 676

Офис Пристанище Варна-Запад

e-mail: office@vilmar-control.com

web: www.vilmar-control.com


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни