Варна Меритайм ООД


Основната дейност на компанията е кораборемонт на плавателни съдове. Дружеството е основано през 1991 година. От 1996 г. фирмата се занимава с докови и класови ремонти на плавателни съдове до 40 ООО DWT и заема значителна част от кораборемонтния пазар в България. От 2005 г. компанията е член на Международната Металок Асоциация, което я прави изключителен представител на М.М.А. за територията на България и й дава право за извършване на ремонти чрез използване на Металок метода.

Варна Меритайм ООД предлага всички видове кораборемонтни дейности: почистване, бластиране, боядисване, подмяна на метал, тръбарски работи, ремонт на всички видове механизми и системи, електрически ремонти, ОВК ремонти, вътрешно обзавеждане на морски съдове, ремонтни дейности на сух и плаващ док.


Контакт:

9003, Варна, България
ул.“Орел“ 14

тел.: + 359 52 370 403

факс: + 359 52 370 406

e-mail: office@varnamaritime.com

web:
www.varnamaritime.com


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни