Технически Университет - Варна

Създаден през 1962г. като Висш машинно-електротехнически институт само с три факуртета, сега ТУ-Варна подготвя инеженерен състав в неговите шест факултета и два колежа. Мисията на ТУ-Варна е приоритет на образователната политика, като я насочва към потребностите на обществото в регионален и национален мащаб.9000, Варна, България

ул.“Студентска“ №1

web: www.tu-varna.bg


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни