Смарт Дизайн 2006 ООД


Смарт Дизайн е специализиран в корабното проектиране и инженерство. В полето на дейности попадат:
изработването на документацията нужна за корабното оборудване и екипировка; проектиране, производство и кораборемонт на корпуса на кораба и корабните машини и механизми; изработване на технологична документация; изчисляване здравината на материалите – стоманени конструкции, подготовка на информация за продуктите; работа с CNC програми – газово разрязване, работа със специализарани CAD програми.
 

9000, Варна, България

ж.к. „Трошево“ №32

тел.: +359 52 317 395

факс: +359 52 333 290

мобилен: + 359 888 772 065

e-mail: smartdesign2006@gmail.com

web: www.smartdesign2006.com


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни