Навалтекс Инженеринг ООДНавалтекс Инженеринг ООД предоставя морска архитектура и инженерингови услуги на корабособственици, оператори и корабостроителници за покриване на специфичните нужди на всеки клиент.

Главните дейности са: морска архитектура, анализ на устойчивостта на плаващи съоръжения и конструкции включително кораби, полу-потупяеми и плаващи платформи, баржи, плаващи докове и др. Проектиране на конструкцията, препроектиране и изчисления за класово одобрение. Симулация и анализи на натоварването на конструкцията на море. Анализи по линейни и нелинейни крайни елементи и комбинирани хидростатични и конструктивни симулации, използвайки ANSYS и COSMOS програми за проектни анализи, както и анализи за натоварването и гъвкавостта на тръбните системи.


9000, Варна, България

ул. Здравко Чакъров 1, ап.15

тел.: +359 886 431 638

e-mail: office@navaltex.com

web:
www.navaltex.com2024, Всички права запазени. Защита на личните данни