Българска Морска Камара

 
Българска Морска Камара / БМК / е създадена през 1993 г. в град Варна. Тя е доброволно нестопанско сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на членовете си и съдейства за развитие на националното и международно икономическо сътрудничество, и утвърждаване дух на почтенност в българския морски бизнес.
Членове на БМК са държавни и частни фирми от корабоплаването, корабостроенето, кораборемонта, пристанищата, морските технологии, банки, обслужващи морския бизнес фирми – брокерски, агентийски, пилотски, снабдителски, сървейорски и др.БМК участва активно в национални програми за развитие на морското стопанство, представя на компетентните държавни органи проекти за нормативни актове и следи тяхното прилагане в стопанската област. Информира за актове на нелоялна конкуренция, посредничи при решаване на спорни въпроси и организира постоянен морски арбитражен съд. Подпомага дейността на своите членове за усъвършенстване на управлението и повишаване ефективността на морския бизнес.

Контакт:
9000 Варна , пл.Славейков № 1,
Пристанище Варна (Срещу Дирекция „Морска администрация“)
тел.: 052/ 692116 ,
моб.: 0885 967150,
е-mail: office@bcs.bg,
web: http://bcs.bg
 


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни