Българска Aсоциация на Корабните Брокери и Агенти (БАКБА)
Българска aсоциация на корабните брокери и агенти Варна е учредена през 1997г., като първоначално е регистрирана под името Регионална Асоциация на корабните брокери и агенти – Варна, основно неправителствено сдружение обединяващо 32 компании, занимаващи се с услуги корабен брокераж и представителство в региона на българските черноморски пристанища. Главните цели и дейностти на Асоциацията са насърчаване на честно и справедливо практикуване на професиите на брокер и агент и консолидиране на усилията на своите членове за защитата и укрепване на техните интереси.
БАКБА е пълноправен член на Федерацията на Националните асоциации на корабните брокери и агенти (FONASBA) и на Европейската общност на Асоциациите на корабните брокери и агенти (ECASBA). Сега в БАКБА членуват 51 фирми занимаващи се с корабен брокераж и представителство.
Българска Асоциация на корабните брокери и агенти Варна е учредена през 1997г., като първоначално е регистрирана под името Регионална Асоциация на корабните брокери и агенти – Варна, основно неправителствено сдружение обединяващо 32 компании, занимаващи се с услуги корабен брокераж и представителство в региона на българските черноморски пристанища. Главните цели и дейностти на Асоциацията са насърчаване на честно и справедливо практикуване на професиите на брокер и агент и консолидиране на усилията на своите членове за защитата и укрепване на техните интереси.
БАКБА е пълноправен член на Федерацията на Националните асоциации на корабните брокери и агенти (FONASBA) и на Европейската общност на Асоциациите на корабните брокери и агенти (ECASBA). Сега в БАКБА членуват 51 фирми занимаващи се с корабен брокераж и представителство.


9000, Варна, България
ул.“Воден“ № 35
тел.: + 359 52 603 674
факс: +359 52 603 675
e-mail: info@basba.eu
web: www.basba.eu2024, Всички права запазени. Защита на личните данни