Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав (АЧД)

  www.bdcabg.org

Асоциацията за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав (АЧД) е независима нестопанска организация за изследвания и развитие - обединение на колективни членове (университети, консултантски фирми и други организации), както и индивидуални членове, осъществяващи научни изследвания, обучение, инженерни и консултантски дейности в областта на устойчиво използване и управление на морските ресурси,защитата на бреговете от наводнения и ерозия, изграждане на пристанищни и брегови съоръжения, опазване на околната среда на черноморското крайбрежие и р. Дунав. Членове на АЧД са Университет за Архитектура и Строителство (София), Институт по рибни Ресурси (Варна), Институт за екологична модернизация (Варна), ДХИ България ООД (София), КОРЕС ЕООД (Варна), КВ Еко ООД Варна.

Мисията на АЧД е да засили връзката между наука и бизнес, чрез осъществяване на научни изследвания с пряка насоченост към бизнеса, както и посредством разширено обучение и повишаване квалификацията на изследователи и експерти от обществения и частния сектор.

АЧД има изпълнени редица проекти финансирани от програмите на ЕС (7-ма рамкова Програма, Хоризонт 2020, Съвместна Програма „Черно море” и др.

АЧД е един от членовете на Международен Съвместен Изследователски Център за Водни Науки и Инженерство (http://www.bdcabg.org/JRC.php?lang=en)

Адрес:

Високотехнологичен бизнес инкубатор, ет. 2 П.К. 87

кв. Аспарухово, 9003 Варна 

Тел:+359 52 383713; Факс: +359 52 383719

e-mail: office@bdcabg.org  
www.bdcabg.org2024, Всички права запазени. Защита на личните данни