Син кариерен център за Източно Средиземноморие и Черно море - МЕНТОР

Проект Ментор е представен на специализираното морско изложение Europort 2017, в Ротердам, Холандия.

Представители на Морски клъстър България представят проект Ментор с банер на българския национален щанд.
Ако желаете да научите повече, можете да ни посетите на щанд 6004.


Бюлетин 1

Прессъобщение

Брошура на проекта 


Резюме на проекта:
Създаденият център за кариерно развитие в Източното Средиземноморие и Черно море има за цел да привлече млади хора и работници с опит, и да запълни съществуващите пропуски в уменията чрез подкрепа на дейности, които ще повишат пригодността за заетост в ключовите сини сектори на региона: морски транспорт (корабоплаване, пристанища, кораборемонт и корабостроене), круизен и морски туризъм, аквакултури и офшорен добив на нефт и газ.
Синият кариерен център се стреми да осигури перспективи за младите кандидати за работа в горепосочените сектори, да подпомогне бизнеса при намирането на подходящ персонал с необходимата квалификация. Партньори от Кипър, Гърция, България и Румъния, както и наблюдатели от Египет, Йордания, Ливан и Турция ще обединят усилията си за:
• Привличане на висшисти или лица с професионална/ техническа квалификация към морски професии чрез целенасочени и новаторски инициативи за образование и/или обучение (включително кариерно ориентиране);
• Преквалификация и повишаване квалификацията на работници заети в други сектори и/или хора, които понастоящем са безработни, за работа в синята икономика;
• Диверсифициране и разширяване уменията на хората, които понастоящем работят в синята икономика, за кариерното им развитие и/или за улесняване на тяхната мобилност към други морски работни места.

Основните очаквани резултати в края на проекта включват:
1. Създаване на секретариат на Синия кариерен център в Кипър с представителства в Гърция, България и Румъния.
2. Каталогизиране на предложенията за морско образование и обучение в Източното Средиземноморие (Гърция и Кипър) и в Черноморския регион (България и Румъния);
3. Разработване на схеми за преквалификация на сини професионалисти за опитни работници в морския сектор, круизен туризъм, рибари и офшорен добив на нефт и газ.
4. Менторство и кариерно ориентиране на ученици (16-18 г.) за сините сектори в училищата в Кипър, Гърция, България, Румъния.
5. Повишаване квалификацията на сините професионалисти в морския сектор (круизен туризъм, риболовен туризъм и ихтиотуризъм и офшорния добив на нефт и газ).
6. Създаване на курсове за електронно обучение за морския сектор (круизен туризъм, офшорен добив на нефт и газ, морски аквакултури, риболовен туризъм и ихтиотуризъм).
7. Споделяне и обединяване на ресурси, като например морски симулатори и тренировъчен кораб от района на Източно Средиземноморие.
8. Организиране 8 панаира за сини кариери (дни) в Източното Средиземноморие и Черно море;
9. Насърчаване мобилността на 30 студенти и 6 служители в региона;
10. Ще бъде създадена съвместна база данни за морските специалисти в региона, за да се балансира търсенето и предлагането на специалисти от морските сектори, аквакултури и офшорен добив на нефт и газ в региона.
11. Създаване на Агенция за осигуряване на качеството в Кипър и съдействие за хармонизиране на изискванията за професионално обучение в областта на морското дело, като се акцентира върху практиката (най-вече в областта на мореплаването).

Успешната работа на първия син кариерен център за Източното Средиземноморие и Черно море ще даде пример и модел за всички останали морски басейни с оглед на бъдещата Европейска мрежа от центрове за сини кариери, която ще събере всички заинтересовани страни от различни европейски морски клъстери в съвместно усилие за преодоляване на различията в уменията, за справяне с безработицата и за по-привлекателна "синя кариера" за младите хора в Европа и нейните съседи.

Партньори
Кипърски университет, Кипър
Морски институт на Източното Средиземноморие – (MAR.IN.E.M), Кипър
Кипърска търговско-пром
ишлена палата –(CCCI), Кипър
Национален технически университет в Атина (NTUA), Гърция
Аграрен университет в Атина – (AUA), Гърция
Морски клъстер България – (MCB), България
Морски университет в Констанца – (CMU), Румъния
 
 
Начало на проекта: 1 март 2017г.
Продължителност на проекта : 24 месеца

 

2024, Всички права запазени. Защита на личните данни