Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
MINE-EMI

Проект MINE-EMI ( Морска иновативна образователна мрежа за нововъзникващи въпроси) е проект, финансиран по програма Еразъм+ в областта на изграждане на стратегически партньорства. Проектът се изпълнява от консорциум от седем партньора от България, Гърция, Румъния и Турция и международна организация. Водещ партньор и координатор на проекта е Университетът Пири Реис , Истанбул, Турция.

Основната цел на проекта е разработване на Съвместна магистърска програма (JMP), която улеснява развитието на умения и компетенции за повишаване на осведомеността относно възникващите морски въпроси с цел насърчаване на устойчивото управление на морския сектор. Тя се фокусира върху басейна на Черно море и включва представители от бизнес сектора и местните администрации, за да се запълни празнината между изискванията в морския сектор (управление на морските райони, транспортни операции, логистика) и текущата липса на актуализирани курсове в тази област.
Проектът стартира на 1 септември 2019 г и е с продължителност три години.

Бюлетин 1

А
НКЕТА 

MINE-EMI 2020, Всички права запазени.