Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
MINE-EMI

Проект MINE-EMI ( Морска иновативна образователна мрежа за нововъзникващи въпроси) е проект, финансиран по програма Еразъм+ в областта на изграждане на стратегически партньорства. Проектът се изпълнява от консорциум от седем партньора от България, Гърция, Румъния и Турция и международна организация. Водещ партньор и координатор на проекта е Университетът Пири Реис , Истанбул, Турция.

Основната цел на проекта е разработване на Съвместна магистърска програма (JMP), която улеснява развитието на умения и компетенции за повишаване на осведомеността относно възникващите морски въпроси с цел насърчаване на устойчивото управление на морския сектор. Тя се фокусира върху басейна на Черно море и включва представители от бизнес сектора и местните администрации, за да се запълни празнината между изискванията в морския сектор (управление на морските райони, транспортни операции, логистика) и текущата липса на актуализирани курсове в тази област.
Проектът стартира на 1 септември 2019 г и е с продължителност три години.

Първата среща на партньорите по проекта се състоя в Истанбул, в сградата на Университет Пири Реис  на 21 и 22 януари 2020 г.   На срещата партньорите обсъдиха задачите по проекта, а всеки партньор представи своята организация. Представителите на МКБ споделиха опита на клъстера и текущите проекти, сред които е ScienceDIVER. На 23 и 24 януари партньорите взеха участие в международна конференция на Асоциацията на Черноморските морски институции (BSAMI).


Допълнителна информация за проекта можете да намерите в Бюлетин 1
АНКЕТА 
Партньорите по проекта  оценяват, че морският бизнес среща редица предизвикателства, свързани с подготовката на кадри, отговарящи на съвременните условия и технологии. Водени от идеята за осигуряване на  необходимите знания и умения в процеса на обучение, адекватни на бързо променящата се работна среда, партньорите - висши морски учебни заведения от района на Черно море и Източно Средиземноморие (Мраморно и Егейско море) поставят за цел на проекта разработване на магистърска програма/курс с три основни модула: интегрирана морска политика; пристанищна и морска логистика; управление/мениджмънт на пристанища и корабни операции.

Морски клъстър България, като представител на морския бизнес има ангажимент да съдейства чрез разпространяване на  информация към заинтересованите страни и осигуряване на  обратна връзка от фирмите.

Партньорите по проекта разчитат на компаниите, опериращи в различни сектори от морската икономика, които биха могли да подпомогнат научния и преподавателски екип чрез определяне на най-важните за бизнеса въпроси, свързани с бъдещите насоки в морския транспорт, дигитализацията, индустрия 4.0.

С цел проучване на нуждите на бизнеса е разработен въпросник, чието попълване ще отнеме не повече от 10 минути. Моля да имате предвид, че предоставената информация е конфиденциална и обобщените данни ще се използват за определяне на темите, които да се включат  в разработваните курсове.

 Разчитаме на Вашето съдействие и Ви молим да попълните въпросника.

Към анкетата

Ако линкът не работи, моля да копирате и поставите следния URL адрес на Вашия браузър:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-o9-EyoCFZcZDN0cXNa3Gi5f7xnjGhlrAU-wu88ihYZm-HQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Благодарим Ви за съдействието!

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 2 

MINE-EMI 2022, Всички права запазени.