4BIZ - Насърчаване на синята икономика в Черноморския регион


Основната цел на проект 4BIZ е да се разработи рамка за сътрудничество, която да обедини заинтересованите страни от синята икономика в ЕС и допустимите черноморски държави извън ЕС, за да идентифицират и да отговорят на нуждите от изграждане на местен капацитет за насърчаване на иновациите, дигитализацията и инвестициите в синята икономика на Черно море с основен фокус върху рибарството и аквакултури, крайбрежен и морски туризъм и морски транспорт.
Морски Клъстър България участва в консорциума, който включва партньори от Румъния, Украйна, България, Турция, Грузия, Гърция - агенции за регионално развитие, търговски камари, иновативни клъстъри, университети и организации в подкрепа на бизнеса.

Проектът се финансира от Европейската комисия, чрез Европейската изпълнителна агенция по климата, инфраструктурата и околната среда, по програмата на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EMFAF) и е с продължителност 24 месеца.

Проект 4Biz е част от инициативите за подкрепа и насърчаване на устойчивото развитие в Черноморския регион в рамките на Общия дневен ред за Черно море.

Бюлетин 4BIZ - 1 бр.

 Бюлетин 4BIZ - 2 бр. 

Бюлетин 4BIZ - 3 бр.
2023, Всички права запазени. Защита на личните данни