Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Възможност за финансиране на иновативни проекти в секторите от синята икономика

Отворен е конкурс за финансиране на колаборативни и иновативни проекти, които подпомагат внедряването на дигитални и космически технологии в т.нар. "умни" пристанища, "умни" кораби и други морски области, свързани с наблюдение, навигация, дигитализация.

Първият конкурс е отворен до 31 март 2021 г., 18:00 ч. българско време. Малките и средни предприятия могат да кандидатстват за два вида помощ, предоставени в рамките на проект GALATEA:

  • Ваучерна схема в размер до 20.000 евро ако предприятието кандидатства самостоятелно за  разработване и трансфер на технология/иновация, или в размер до 60.000 евро на предприятие, ако кандидатства в консорциум от поне две предприятия с проект за разработване на прототип или негова демонстрация.
  • Външна експертиза, свързана с иновациите и растежа на фирмата, и по-точно с:
    • разработката на бизнес модела, вкл. бизнес планиране, съответствие с изискванията на пазара и др.
    • спецификата на технологията и нейния пазарен потенциал
    • интернационализация : участие в международни двустранни срещи, изграждане на международни партньорства.
    • източници на финансиране: проучване на възможностите за финансиране, подходящи за съответното предприятие и неговата технология/иновация, както и помощ при подготовката на проект за кандидатстване за това финансиране.

Допустими кандидати:

- Иновативни МСП от морския сектор (пристанища, кораби, корабостроене и кораборемонт, морско наблюдение и навигация), ИКТ, космически технологии,  членове на клъстерите, участващи в консорциума GALATEA или техни клонове на територията на Румъния, Гърция, Полша, Испания и Франция.

Заинтересованите български фирми, които работят с партньори от тези държави, могат да се свържат с тях и да обсъдят възможности и формат за партньорство (вкл. като подизпълнител).

За контакт в България: office@marinecluster.com

 

Възможност за финансиране на иновативни проекти в секторите от синята икономика 2021, Всички права запазени.