ВВМУ "Никола Вапцаров" открива три нови магистърски програми този септември

Основната цел на международните програми, преподавани на английски език, е да обучи висококвалифицирани кадри да придобият знания и умения на специалисти, готови да участват в управлението на пристанищата или да се присъединят към бизнес или правителствени организации с дейности, свързани със синята икономика.
Повече информация за самото обучение, както и условия за кандидатстване, може да прочетете на страницата на ВВМУ : Master Programmes – Nikola Vaptsarov Naval Academy (naval-acad.bg)

2023, Всички права запазени. Защита на личните данни