Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Участие в XV Международна онлайн конференция по морски науки и технологии Черно море 2020

Представител на екипа, работещ по проект ScienceDIVER, представи пред участниците в Петнадесетата Конференция по морски науки и технологии резултатите от изследването на правната рамка, обучението и професионалното признаване на научните водолази в Европа и по света. 
Резултатите от проучването и анализа на текущото състояние на научната водолазна дейност по отношение на законодателство, специализирани курсове и признаване на професионалните умения подчертават необходимостта от създаване на обща европейска рамка в тази област, като се ползват добрите практики и модели от водещите страни. 

 

Участие в XV Международна онлайн конференция по морски науки и технологии Черно море 2020 2021, Всички права запазени.