Участие на Морски клъстър България в Регионална конференция на заинтересованите страни 2023 на Общия дневен ред (CMA) за Черно море 2023 г.

В периода 22 – 23 Ноември в Букурещ, Румъния се проведе “Регионална конференция на заинтересованите страни 2023 - Обединяване на усилията за устойчива, модерна и конкурентоспособна синя икономика в Черно море“ на Общия дневен ред (CMA) за Черно море 2023 г. под егидата на румънската координация на CMA.

В първия панел “CMA като ключова възможност за черноморска устойчива синя икономика“ бяха представени приоритетите и напредъка на регионално и национално ниво. Г-жа Илзе Атанасова, председател на УС на МКБ, запозна присъстващите с постигнатите резултати и следващите стъпки за подкрепа на синята икономика на Българския национален хъб към Черноморския механизъм за подкрепа (BSAM).

По време на конференцията се състояха множество дискусии, семинари и кръгли маси на теми от морската среда до инвестициите, предприемачеството и уменията в синята икономика.

Компании от черноморския регион, които създават устойчиви технологии в секторите от синята икономика участваха в питчинг сесия пред инвеститори, организирана от Blue Invest. Представители на 2 български фирми - 13 Мари ЕООД и Аква лид ООД, представиха своите технологични решения за морската индустрия.

На втория ден от събитието се проведоха 3 хакатона с фокус Сини умения, Морски транспорт и пристанища и Крайбрежен и морски туризъм. (Blue Skills, Maritime Transport and Ports, Coastal and Maritime Tourism). Вторият хакатон на тема “Морски транспорт и пристанища: перспективи и възможности за декарбонизация” беше модериран от екипите на Българския национален хъб на BSAM (г-жа Илзе Атанасова и г-жа Ирина Кирчева) и Националния хъб на Молдова към BSAM (Stanislav Petrascu). Участниците в хакатона бяха разделени на групи и обсъждаха концепции за идеи за проектни предложения, а резултатите от дискусиите бяха обобщени и за тях ще бъдат търсени подходящи възможности за финансиране по различни европейски програми.

Конференцията завърши с награждаване на Черноморски проекти в 3 категории: “Здрави морски и крайбрежни екосистеми“, „Конкурентна, иновативна и устойчива синя икономика за Черно море“ и „Насърчаване на инвестициите в черноморската синя икономика“.
Бяха наградени 3 международни проекта с българско участие:
• Проект 4BIZ - Насърчаване на синята икономика в Черноморския регион, в който Морски клъстър България е партньор - първо място в категория „Насърчаване на инвестициите в черноморската синя икономика“,
• Проект DBAN - Мрежа за ускоряване на цифровата синя икономика и иновации - първо място в категория „Насърчаване на инвестициите в черноморската синя икономика“ и
• Проект ANEMONE – Оценка на уязвимостта на черноморската морска екосистема към влиянието на човека.


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни