СНЦ Морски Клъстър България - Сдружение осъществяващо обществено полезна дейност

СНЦ " Морски Клъстър България" - Сдружение осъществяващо обществено полезна дейност.

Удостоверението за регистрация в Централния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност може да откриете тук. 

2024, Всички права запазени. Защита на личните данни