СНЦ "Морски Клъстър България" бе домакин на Международен конгрес "СИН РАСТЕЖ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН - ПЕРСПЕКТИВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ"Конгресът се организира от Морски клъстър България в сътрудничество с Главна дирекция " Морско дело и рибарство" в Европейската комисия и Европейската мрежа на морските клъстери.

Представители на Европейския парламент , Европейската комисия , Сената на Румъния, правителствени и неправителствени организации , бизнеса и науката от България, Румъния и Украйна взеха участие в Международен конгрес "Син растеж в Черноморския регион - перспективи и възможности . Събитието се проведе на 19-20.09.2013 в гр. Варна.

В конгреса участваха също научно-изследователски комитет Sea Europe ,Министерството на транспорта, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури ,ВВМУ "Н.Й. Вапцаров, ТУ- Варна, Асоциацията на производителите на рибни продукти .

Приветствия отправиха г-жа Маруся Любчева - евродепутат от Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент , г-жа Беате Гминдер - началник на отдел , отговарящ за въпросите на морската политика в Средиземноморието и Черно море в ГД "Морско дело и рибарство" в Европейската комисия, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Петър Киров. В дискусиите взеха участие г-н Фабрис Мер , заместник-председател на Европейската мрежа на морските клъстери и г-н лучано Манзон - председател на научно-изследователския комитет Sea Europe и секретар на Waterborn TP .

На конгресът присъстваха още и областните управители на гр. Варна и гр.Русе г-н Иван Великов и г-н Венцислав Калчев , заместник-кмет на Варна г-н Тодор Иванов, зам.-кметът на Бургас Красимир Стойчев , както и представители на Изпълнителна агенция "Морска администрация" г-н Георги Цветков директор и г-н Валентин Енчев, изпълнителен директор - Варна, Изпълнителна Агенцията по рибарство и аквакултури,ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - кап. І ранг , проф. д-р Боян Медникаров и кап. ІІ ранг Никола Стоянов, представители на морския бизнес и изследователски организации ,ТУ- Варна и Асоциацията на рибни продукти производители - д-р Йордан Господинов.

От името на организаторите приветствие отправи г-жа Илзе Атанасова - председател на Управителния съвет на Морски Клъстър България : „Ние – представителите на правителствени и неправителствени организации, научно-изследователски институти и бизнеси се събираме, за да обсъдим възможностите, които произтичат за Черноморския регион от Европейската стратегия за син растеж. Фокусът на нашия форум ще бъде върху ролята на клъстърните обединения за повишаване конкурентноспособността на отрасъла при прилагане на добрите европейски практики. Убедена съм, че това ще бъде един успешен, работещ конгрес, на който ще докажем предимствата на клъстърните обединения и ще очертаем реални нови пътища пред морския бранш в региона на Черно море, морето, което задава ритъма на целия ни професионален живот.“


Г О В О Р И Т Е Л И :


Г-жа Илзе Атанасова - Председател на УС на Морски Клъстър България

Г-жа Беате Гминдер - Ръководител на отдел "Морска политика в Средиземноморието и Черно море", Генерална дирекция "Морско дело и рибарство" на Европейската комисия
"Интегриран подход за устойчиво развитие в сектора на морската енергия, аквакултури, туризъм и минерални ресурси (Син растеж)"

Г-н Фабрис Mер - заместник-председател на Европейската мрежа на морските клъстери
"Трансгранично и междусекторно сътрудничество за устойчиво развитие на морските сектори. Ролята на морските клъстери в подобряване на сътрудничеството "

Г-н Петър Киров и г-жа Анита Ангелова - заместник-министър, Министерство на транспорта, Инфомационните технологии и съобщенията
"Транспортът в подкрепа на инициативата Син растеж"

Г-н Фабрис Mер - заместник-председател на Европейската мрежа на морските клъстери
"Най-добрите европейски клъстерни практики за развитието на Синя икономика"

Г-н Андрей Андреев и г-н Любомир Тошков - Членове на УС "Морски клъстър България"
"Резултатите от Проекта за клъстерите".

Г-н Мустафа Чаушов - Главен експерт в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"
"Клъстерна политиката за конкурентоспособност"

Г-н Андрей Андреев - Член на УС "Морски клъстър България"
"Научно-изследователска дейност в рамките на клъстера"

Г-н Лучано Манзон - секретар на Waterborn TP, председател на научно-изселдователски кометет Sea Europe
"Waterborn стратегия - Хоризонт 2020"

Доц. д-р. Петър Георгиев и г-н Личко НАЙДЕНОВ, катедра "Корабостроене" , Технически университет Варна
"Законодателната и техническа рамка за развитието на корабоплаването на къси разстояния"

Кап.І ранг,проф., доктор на науките Боян Медникаров военен и кап. ІІ ранг Никола Стоянов - ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"
"Изследователска и образователна подкрепа на развитието на морската индустрия" 

Г-н Лъчезар Золев - началник отдел "Програмиране и мониторинг", Дирекция Европейски фонд - "Рибарство"
"Приоритети за развитие на сектор" Рибарство "в периода 2014-2020 г."

Д-р Йордан Господинов - Изпълнителен директор на Асоциация на производителите на рибни продукти BG Fish
"Аквакултура - възможности за региона на Черно море"

Г-жа Виктория Новикова, представител на Клъстер "Продукти на морето", Севастопол, Украйна
"Нови подходи към устойчивото развитие на риболова, аквакултурата и научни изследвания".


 


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни