Семинар на тема „Актуални тенденции в морското корабостроене и транспорт в Черно море“ се проведе на 8 септември 2023 г. по проект 4BIZ

Семинар на тема „Актуални тенденции в морското корабостроене и транспорт в Черно море“ се проведе на 8 септември 2023 г. по проект 4BIZ – Boosting Black Sea Blue Biz, финансиран от Европейския съюз чрез Европейската изпълнителна агенция по климата, инфраструктурата и околната среда ( CINEA), в рамките на програмата на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EMFAF).

Събитието откриха кап. Муртаз ДЕВАДЗЕ, ректор, Батумска държавна морска академия, Грузия; Кемал АКПИНАР, генерален секретар на DOKA, Турция; проф. Eden MAMUT, BSUN, координатор на проекта 4BIZ, Румъния; Илзе АТАНАСОВА, Морски клъстър България.

Проф. Gökdeniz NEȘER, Университет „Dokuz Eylül“, Измир, Турция представи текущото състояние, бъдещи възможности както и какви изследвания са необходими, в областта на композитите на базата на полимери, използвани в морската индустрия

Доц. Петър ГЕОРГИЕВ, Технически университет във Варна, България разкри съвременните тенденции и възможности за морския транспорт на къси разстояния и използването на еко кораби

Доц. инж. Галина ИЛИЕВА, Научноизследователски институт, Технически университет – Варна даде акценти от различни проекти и инициативи, насочени към Модернизация на обучението по морски транспорт

Каспер БОСИНК, директор DAMEN Romanian Yards, представи текущите тенденции в морските инженерни проекти в Черноморския регион от гледна точка на бизнеса

Ирина КИРЧЕВА, Морски клъстър България представи възможностите за подкрепа на бизнеса на проекта 4BIZ и възможните синергии с други програми и инициативи на ЕС, включително Black Sea Accelerator for Sustainable Blue Economy и Enterprise Europe Network.

Дискусиите бяха модерирани от д-р Олена ЖУКОВА, изпълнителен директор на ПУ "Украински морски клъстер".
В семинара, който беше организиран в онлайн формат, участваха компании и експерти от България, Грузия, Гърция, Румъния, Турция и Украйна.


Повече за проекта 4BIZ: https://4biz.bsun.org/2023, Всички права запазени. Защита на личните данни